Het Internationale Esperanto-Archief

Internacia Esperanto-Arkivo (Internationaal Esperanto-Archief), kortweg IEA, heeft tot doel: het verzamelen, archiveren, beschermen, beheren en toegankelijk maken van boeken, tijdschriften en andere documenten in en over Esperanto en plantalen, in hun originele vorm.
Dit archief is gericht op bewaren als erfgoed, voor onbeperkt lange termijn.

Om dit doel waar te maken trekt de vereniging archiefstukken aan op allerlei manieren. Ze zorgt voor een omgeving (eigendom of huur) die geschikt is voor bewaring in optimale omstandigheden qua klimaat, veiligheid en dergelijke. Een detailinventaris van de archiefstukken wordt continu bijgewerkt. Uitlening is in principe niet voorzien, toegang kan ter plaatse of via andere wegen, bijvoorbeeld een scan.

De vereniging is opgericht in januari 2021 en officieel erkend als vzw op 25 januari 2021.

Wie

De oprichters en tegelijk de bestuursleden zijn: Bert Boon (Tienen), Roland Rotsaert (Brugge) en Marc Vanden Bempt (Winksele).

Collectie

De basis van de collectie werd gevormd door overdracht van de al tientallen jaren bestaande collecties van Marc Vanden Bempt (Winksele, België, volledige collectie) en César Vanbiervliet (Kortrijk, België, gedeelte van de collectie).

Vanaf dan groeide en groeit ze aan.
We hebben contacten met enkele verschillende personen en instanties om ook hun archief, dat met verdwijnen bedreigd is, te redden.
Begin 2021 namen we de boeken, tijdschriften en andere documenten over van de (vroegere) plaatselijke groep van Valenciennes (FR, collectie van Jean Dietrich) met meer dan 1.400 stukken. Ook in 2022 (Tienen, Brussel,...) en 2023 (Skövde, Dendermonde, Halle,...) namen we verschillende collecties over, die we zo kunnen beschermen en bewaren voor de toekomst.
Verdere contacten lopen met privé-personen, met Esperanto-verenigingen en met collega's archieven/-bibliotheken, voor overname en/of uitwisseling van archiefstukken.

Als je zelf of je groep een veilige bewaarplaats zoekt voor je Esperanto-stukken, gelieve dan IEA te contacteren via het adres onderaan de pagina.

Steun

De vereniging verwelkomt alle mogelijke steun.
We beschikken over zo'n 250.000 € maar hebben nog eens zoveel nodig voor de aankoop van een geschikt gebouw voor bewaring van de collectie mogelijk te maken.
Als Vriend van IEA, met Bouwstenen of als Mecenas of Investeerder kan jij mee de toekomst van IEA veilig stellen. Draag jij een steentje bij?
Kijk als boekenliefhebber ook eens op de 'Collectie'pagina.

Aanmeldingen, reacties en suggestie zijn heel welkom bij IEA. Contacteer ons via het contactformulier onderaan de 'Steun'pagina..

Informatie in het Internet

Op deze plaatsen vind je nog wat informatie: