Steun

Je vindt het Internationaal Esperanto-Archief een belangrijk initiatief dat je steun verdient. Je kan er een deel van worden!
Dat is belangrijk voor ons! IEA wordt door geen enkele staat, provincie, stad of welke publieke of private instantie ook gesubsidieerd. Het hangt volledig af van uw steun.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Vriend van IEA: steunt de constante werking van IEA met een jaarlijks bedrag
 • Bouwsteen: een aparte bijdrage voor het archiefgebouw van IEA
 • Mecenaat: een erg grote bijdrage voor het archiefgebouw en voor de werking van IEA
 • Investeerder: mede-eigenaar van het archiefgebouw van IEA
 • Vrijwilliger: neemt bepaalde taken op voor en/of in IEA

Vriend

We stellen vier categoriën voor, volgens financiële draagkracht en volgens tegenprestatie. Bij elke categorie hoort een eigen kleur en een eigen bouwsteen.

 • roze vriend: 5 € per jaar - ontvangt een jaarverslag + bij aanvullende aankoop (in hetzelfde jaar) van een of meer bouwstenen bovenop 1 roze bouwsteen met naamopdruk
 • hemelsblauwe vriend: 15 € per jaar - ontvangt een jaarverslag + 1 hemelsblauwe bouwsteen met naamopdruk
 • gouden vriend: 45 € per jaar - ontvangt een jaarverslag + 1 gouden bouwsteen met naamopdruk
 • ivoren vriend: 100 € per jaar - ontvangt een jaarverslag + 1 ivoren bouwsteen met naamopdruk

Vrienden melden zicht aan met het formulier onderaan deze pagina. Vermeld de op te drukken naam en het adres naar waar we de bouwsteen mogen sturen. Bij ons antwoord vind je de details over de betaling.

De eerste (ivoren) Vriend ooit was Bert Boon (initiatiefnemer van ENA - Esperanto-Numismatika Asocio), de eerste (gouden) Vriendin Vivienne Tudts. Laten we massaal het goede voorbeeld volgen.

(terug naar het overzicht)

Bouwsteen

Je kan een eigen symbolische bouwsteen voor het op te richten archiefgebouw kopen. Zelfs meer: door bouwstenen te kopen, kan je een eigen IEA-muurtje bouwen!
De IEA-bouwstenen hebben de fysische vorm van een helgroene steunkaart (A6) met een driedimensionale knutselbouwsteen. Zo kan je stap voor stap je eigen muur bouwen in de etalagekast thuis.

 • 1 bouwsteen voor 7 €: die vormt het begin van het te bouwen muurtje
 • 3 bouwstenen (in één zending) voor 18 €: zo kan je al een muurtje van twee lagen bouwen
 • 6 bouwstenen (in één zending) voor 33 €: die maken een muurtje van drie lagen mogelijk
 • 10 bouwstenen (in één zending) voor 50 €: die maken een muurtje van vier lagen mogelijk

Vrienden van IEA kunnen hun muur versieren met anderskleurige bouwstenen met eigen naamopdruk. Zo wordt het muurtje steeds waardevoller en mooier.

Om bouwstenen te kopen vul je het formulier onderaan deze pagina in. Vermeld het adres naar waar we de bouwstenen mogen sturen. Bij ons antwoord vind je de details over de betaling.

(terug naar het overzicht)

Mecenaat

De vereniging verwelkomt mecenassen op de aankoop van een geschikt gebouw mogelijk te maken om de collectie te bewaren. Voor dat gebouw zijn enkele honderduizenden euro's nodig, bovenop het bedrag dat al ter beschikking staat.
De mecenassen worden vereeuwigd als de mensen die samen de basis vormen voor het Internationaal Esperanto-Archief, de mensen die het dus als het ware mee oprichten. Je bent erg welkom!
Klik hier voor meer hierover.

Kandidaten en suggesties zijn erg welkom, via het formulier onderaan deze pagina.

We danken van harte al de huidige mecenassen die een belangrijke steun zijn voor het Internationaal Esperanto-Archief in 2021:

 • anonima, Belgio
 • Katja Lödör, Gent (BE)
 • Jo Haazen, Antwerpen (BE)
 • Esperanto 3000 vzw, Leuven (BE)
 • anonima, Belgio
 • Libroservo de Esperanto 3000 vzw, Leuven (BE)
 • André Ruysschaert, Itzig (LU)

(terug naar het overzicht)

Investeerder

Een investeerder is bereid mee te investeren in een aandeel (minstens 10%) in het gebouw van IEA.
Dat is geen zuivere gift, maar een investering.
Een investeerder moet wel weten dat de investering niet gemakkelijk te gelde kan gemaakt worden (alleen aan een vervangende investeerder, met een belangrijke kost). De enige te verwachten winst is dus de mogelijke meerwaarde van het gebouw. In die zin is de investering tegelijk als gift te beschouwen.

Kandidaten en suggesties zijn erg welkom, via het formulier onderaan deze pagina.

(terug naar het overzicht)

Vrijwilliger

Een vrijwilliger neemt bepaalde taken op voor en/of in IEA. Die kunnen gaan van eenvoudige repetitieve handelingen, over meer gespecialiseerde taken, tot een actief engagement in het beheer van het archief. Het kan gaan van onregelmatige bijdragen, over wekelijkse vaste uren tot een echt hobby.
Klik hier voor een lijst van taken die je inspiratie kan geven.
Als je een deel van je tijd wil besteden aan het cultureel erfgoed van Esperanto, of beschikt over een specifieke ervaring of ideeën hebt, voorstellen, opmerkingen, informatie,... aarzel dan niet ons te contacteren, via het formulier onderaan deze pagina.

(terug naar het overzicht)

Contacteer ons

Je kan je steun aan IEA laten weten of een vraag, informatieverzoek, opmerking,... sturen met dit formulier.
Gelieve het zorgvuldig in te vullen (één keer per persoon en per afzonderlijk bericht/verzoek. We zullen binnen één-twee dagen antwoorden aan je opgegeven mail-adres.

 Roze Vriend te worden van IEA voor 5 €
 Hemelsblauwe Vriend te worden van IEA voor 15 €
 Gouden Vriend te worden van IEA voor 45 €
 Ivoren Vriend te worden van IEA voor 100 €
 1 bouwsteen te kopen voor 7 €
 3 bouwstenen te kopen voor 18 €
 6 bouwstenen te kopen voor 33 €
 10 bouwstenen te kopen voor 50 €
 mecenas te worden (voorstel: zie bericht)
 investeerder te worden (voorstel: zie bericht)
 te spreken over een eventuele bijdrage als vrijwiilliger (voorstel: zie bericht)
 boeken uit te wisselen of (aan gunstige prijs) over te nemen (voorstel: zie bericht)
 iets anders voor te stellen, op te merken, te laten weten, te vragen,...