Steun

Je vindt het Internationaal Esperanto-Archief een belangrijk initiatief dat je steun verdient. Je kan er een deel van worden!
Dat is belangrijk voor ons: IEspA wordt nog door geen enkele staat, provincie, stad of welke publieke of private instantie ook gesubsidieerd. Het hangt volledig af van uw steun.

We beschikken over zo'n 300.000 € maar hebben nog 100.000 € nodig om de aankoop van het gebouw geschikt voor bewaring van de collectie mogelijk te maken.


Tijdelijk aanbod van Anonymus: één euro die je schenkt is er twee waard.

Voor elke euro die je schenkt aan Internacia Esperanto-Arkivo schenkt Anonymus ook een euro (*). Je ene euro komt dus als twee euro aan.

(*) Dit aanbod van Anonymus geldt voor alle schenkingen tussen 50€ en 5.000€ die voor 31 juli 2024 toekomen op de rekening van IEspA (onderaan op deze pagina: BE06 7310 5180 2722). Of 50.000€? Hogere bedragen kunnen ook mits voorafgaand akkoord.


Vrijwilliger

Een vrijwilliger neemt bepaalde taken op voor en/of in IEspA. Die kunnen gaan van eenvoudige repetitieve handelingen, over meer gespecialiseerde taken, tot een actief engagement in het beheer van het archief. Het kan gaan van onregelmatige bijdragen, over wekelijkse vaste uren tot een echte hobby.
Klik hier voor een lijst van taken die je inspiratie kan geven.
Als je een deel van je tijd wil besteden aan het cultureel erfgoed van Esperanto, of beschikt over een specifieke ervaring of ideeën hebt, voorstellen, opmerkingen, informatie,... aarzel dan niet ons te contacteren, via het formulier op de Contact-pagina.

Mecenaat, Investeerder, Vriend, Bouwsteen

Details: zie Esperanto-versie